Metsästäjäliitto ajaa metsästäjien etua kansainvälisellä tasolla

Suurin osa uusista laeista tulee EU:n kautta, ja niihin pitää vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa. Mahdollisuudet ovat rajallisemmat, kun niitä sovelletaan Suomen lainsäädäntöön.

Pohjoismaista yhteistyötä

NJS on pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen yhteistyöelin, joka edustaa noin 850 000 metsästäjää. NJS myötävaikuttaa riistantutkimukseen, jakaa metsästystietoa ja vaalii Pohjoismaista metsästysperinnettä. Metsästäjäliitto on NJS:n pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen.

Metsästykseen vaikutetaan yhä enemmän EU-tasolla

FACE on eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä. Se pyrkii vaikuttamaan metsästystä, riistaa, luonnonsuojelua ja aseasioita koskevaan päätöksentekoon EU:n päätöksentekoelimissä. Metsästäjäliitto on ollut FACE:n jäsen vuodesta 2009.

FACE tarjoaa meille tärkeää apua EU-byrokratiassa ja tiedottaa meitä tulossa olevista aseisiin ja metsästykseen liittyvistä säädösmuutoksista.

Metsästäjäliitto on myös kansainvälisen metsästysampumaurheilujärjestö FITASC:in jäsen.