Tarhattu naali

Paino: luonnonyksilöt 7–10 kg, tarhatut kookkaampia
Lisääntyminen: luonnossa 8–10 pentua
Levinneisyys: turkistarhoilla tarhattuna, luonnonkanta harvalukuinen Pohjois-Lapissa
Pyyntiajat: katso riistakeskuksen sivuilta

Luonnonvarainen naali (Vulpes lagopus) on ollut rauhoitettu Suomessa 1940-luvulta lähtien, sillä se pyydettiin 1900-luvun alussa lähes sukupuuttoon.

Suomessa myös tarhataan naalia. Naalin tarhamuodosta on olemassa useita värimuotoja, joista meillä yleisin tunnetaan nimellä sinikettu. Se on kehitetty turkistarhaeläimeksi Alaskan ja Grönlannin jalostetuista naaleista.

Sinikettu on väriltään siniharmaa ja rakenteeltaan raskaampi kuin luonnonvarainen naalimme. Se ei luonnonvaraisesta naalista poiketen vaihda lainkaan turkkinsa väriä vuodenaikojen mukaan.

Koska tarhoista karanneet naalit ovat Suomen luontoon kuulumattomia, ne on otettu mukaan metsästyslain riistaeläinluetteloon.