Näätä

Paino: 1–2 kg
Levinneisyys: Koko Suomi
Lisääntyminen: yleensä 3–5 poikasta
Pyyntiajat: katso riistakeskuksen sivuilta
Saalismäärät: katso RKTL:n sivuilta

Näätä (Martes martes) on koko Suomeen levittäytynyt, kohtuullisen kookas näätäeläin. Metsien kultakurkkuna tunnettu pienpeto oli aikoinaan arvokas turkiseläin, jonka pyynnin hallitsivat vain kokeneet eränkävijät. Näätä viihtyy erämaissa, mutta se on oppinut saalistamaan pikkujyrsijöitä myös heinittyneillä hakkualueilla.

Elintavat ja lisääntyminen

Näätä on yöeläin. Hämärän tullen se lähtee metsästämään jyrsijöiden lisäksi lintuja, matelijoita ja munia sekä sieniä ja marjoja. Yöllä liikkumista auttavat tarkka pimeänäkö ja hajuaisti sekä hyvä muisti ja suunnistustaito. Näätä voi kulkea yön aikana kymmeniä kilometrejä, mistä talvisaikaan hangelle jää helposti tunnistettava jälkijono: leveiden tassujen muodostama parihyppyjälki noin 50–80 cm välein.

Näätä jättää reiteilleen virtsan ja ulosteen lisäksi hajumerkkejä hajurauhasestaan. Ne todennäköisesti auttavat näätää hahmottamaan suuria, jopa 100 km2 laajuisia liikkuma-alueitaan sekä kertovat näädästä sen lajitovereilleen. Vaikka eläimet kulkevat pääasiassa omilla alueillaan, ne eivät puolusta niitä, eivätkä ole varsinaisesti reviirieläimiä.

Päivät näätä viettää tavallisesti leväten sopivassa puunkolossa tai vanhassa oravanpesässä. Se saattaa nukkua myös louhikossa tai kallionkolossa.

Näätä saa yhden poikueen vuodessa, tavallisesti huhti–toukokuussa. Naaras synnyttää 3–5 poikasta puunkoloon, jossa se hoitaa niitä yksin.

Metsästys

Tänä päivänä näätää pyydetään lähinnä riistanhoidollisista syistä. Etenkin kanalintupoikueita se saattaa hävittää tehokkaasti. Metsästys tapahtuu tavallisesti koiran avulla tai jäljittämällä.Metsästyskoirana käytetään yleensä pystykorvarotuja. Jäljittäminen tapahtuu tavallisesti hangella hiihtäen. Vaikka näätä etenee usein suoraviivaisesti, paitsi lähtiessään polveilemaan saalistusretkilleen, jäljitys voi olla haastavaa, koska näätä hyppii puusta toiseen – joskus jopa usean metrin loikin.

Näätää voidaan pyytää myös heti tappavilla raudoilla. Tällöin raudoissa käytetään suojalaatikkoa, joka estää muiden eläinten joutumisen rautoihin. Raudat kannattaa sijoittaa eläimen kulkualueille esimerkiksi louhikkoon, kallion juurelle tai tiheikköihin puun oksalle.