Tutustu Metsästäjäliiton tekemiin esityksiin

Metsästäjäliitto tekee esityksiä poliittisille päättäjille, viranomaisille ja muille metsästysasioihin vaikuttaville tahoille.

2017
15.12.2017  Metsästäjäliiton kannanotto itselataavien aseiden soveltuvuuteen metsästyksessä
2014
 02.12.2014  Metsästäjäliiton syysliittokokouksen julkilausuma Natura-projektin pysäyttämisestä
2013
12.12.2013 Metsästäjäliiton suurpetopoliittinen kannanotto 11/2013
13.11.1013 Esitys latvalinnustuksen sallimisesta
27.03.2013 Esitys valkoposkihanhen vahinkoperusteisen pyynnin aloittamiseen
2012
26.01.2012 Esitys suurpetojen teholaskentojen saamiseksi koko maahan
2011
05.10.2011 Esitykset maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle tapaamisessa
09.03.2011 Metsästäjäliiton esitykset hallitusohjelmaan 2011–2015
2010
02.08.2010 Esitys karhun kevätpyynnin palauttamisesta
02.08.2010 Esitys hirvieläiavun eläinlääkärikulujen korvaamisesta
13.06.2010 Julkilausuma metsäpeuran pelastamisen puolesta
2009
21.11.2009 Julkilausuma Suomen Riistakeskuksen perustamisesta
02.07.2009 Esitys teeren latvalintupyynnin aloittamisesta
02.07.2009 Esitys hirvenpyynnin aloituksen aikaistamisesta pohjoisessa
02.07.2009 Esitys itämerennorpan pyyntilupien myöntämisestä
02.07.2009 Esitys valkoposkihanhen siirtämisestä riistaeläinluetteloon
06.06.2009 Julkilausuma koulujen riistaopetuksesta
11.02.2009 Kannanotto EU:n suunnittelemasta hyljeasetuksesta
Kannanotto toimitettiin henkilökohtaisesti kaikille Suomen europarlamentaarikoille eli mepeille, ja se esitettiin myös ministeritapaamisissa.