Metsästäjien vastuu seuruemetsästyksessä

Kuva: Teemu Simenius

 • Varmista, että vaaditut asiakirjat ja varusteet ovat kunnossa; vaatetus asianmukainen, ase kohdistettu käytettävälle patruunalle ja patruunat käyttöön soveltuvia ja turvallisia
 • Sisäistä metsästyksen johtajan määräykset ja ohjeet. Kysy lisää tarvittaessa.
 • Noudata johtajan ja/tai varajohtajan määräyksiä.
 • Varmista turvalliset ampumasuunnat ja viereisten passien sijainnit. Tämä lisää turvallisuutta ja parantaa riistalaukauksia.
 • Lataa ase vasta, kun metsästyksen johtaja antaa luvan.
 • Poista patruuna patruunapesästä ennen passista poistumista.
 • Pysy passipaikalla määräysten mukaisesti. Älä mene passin eteen pysähtyneelle seisontahaukulle ilman erillistä lupaa.
 • Ammu vasta, kun olet varma eläimen luvallisuudesta ja ampumasuunnan turvallisuudesta. Laukaus on aina ampujan vastuulla.
 • Kiinnitä huomiota ammutun eläimen käyttäytymiseen laukauksen jälkeen.
 • Ammu tarvittaessa uudelleen.
 • Ilmoita kaadosta viipymättä sovitulla tavalla.
 • Ilmoita metsästyksenjohtajalle, jos joudut poistumaan jahdista kesken metsästyksen.
 • Hanki saaliseläimen käsittelyyn tarvittava taito esim. kokeneemmilta metsästäjiltä tai käsittelykoulutuksista.
 • Varaudu riistaeläimen yllättäviin liikkeisiin kaadolle mennessäsi.
 • Paina mieleesi eläimen poistumispaikka ja suunta, jos eläin karkkoaa näkyvistä. Ole aina yhteydessä metsästyksenjohtajaan.
 • Älä lähde seuraamaan haavakkoa ilman ohjeistusta.
 • Älä sotke jälkiä.
 • Sinulla on metsästykseen lähdettäessä oltava tieto käytettävissä olevista jäljestävistä koirista.
 • Ilmoita haavoittuneesta tai muutoin vahingoittuneesta eläimestä välittömästi metsästyksen johtajalle.
 • Ammu lopetuslaukaus turvallisesti niskaan, koira ja muu ympäristö huomioiden. Älä pitkitä saaliseläimen kärsimystä.
 • Ilmoita heti kaikista metsästysturvallisuuteen vaikuttavista havainnoista.