Metsästäjien huomioitava uudet lipasrajoitteet harjoittelussa

Ampuma-aselaki muuttui 15.7.2019 ja muutoksen myötä muun muassa lipasrajoitteita koskevat vaatimukset kiristyivät. Myös metsästäjien kannattaa tarkastaa harjoituskäytössä olevien lippaiden luvat. 

Metsästysaseiden omistajien osalta lipaskapasiteetti on itselataavan aseen metsästyskäytössä ollut rajoitettu metsästyslain ja luonto- sekä lintudirektiivien mukaisesti 2-3 patruunaan, mutta aiemmin metsästäjä on voinut harjoitellessa käyttää minkä kokoista lipasta tahansa. Ampuma-aselain muutoksen myötä lipasrajoitteita koskevat vaatimukset kiristyivät, eikä metsästysperusteisella luvalla saa enää pitää hallussa pitkien aseiden lippaita, joihin mahtuu yli 10 patruunaa. Kuitenkin, jos tällainen erityisen vaaralliseksi luokiteltu ampuma-ase (ns. A-luokan ase) on hankittu viimeistään 12.6.2017, lupa säilyy sen voimassaoloajan ennallaan ja pitkää lipasta saa edelleen pitää hallussa ilman mitään toimenpiteitä. 

- Metsästäjillä on vielä jonkin verran käytössä esimerkiksi Valmet Petra -itselataavia kivääreitä, joiden lupa on haettu metsästysperusteella. Näitä aseita voi käyttää edelleen ja harjoitellessa niissä voi olla pitkä lipas. Kiristykset eivät myöskään koske haulikoita, kertoo metsästysammuntapäällikkö Jussi Partanen

Jos ampuma-ase sen sijaan on hankittu 13.6.2017 tai sen jälkeen ja luvanhaltija haluaa edelleen säilyttää oikeutensa hankkia ja pitää hallussa suurikapasiteettisia latauslaitteita, on lupaa haettava uudelleen kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta (viimeistään 14.1.2020). 

- Metsästäjissä on myös reserviläisiä ja urheiluampujia, joilla on harjoittelu- ja kilpakäytössä pitkiä lippaita. He voivat edelleen hakea lupa itselataavaan aseeseen, johon on liitettävissä pitkä lipas. Näitä lupia myönnetään esimerkiksi sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen (sotva) perusteella, Partanen selittää.

- Toinen vaihtoehto on rajoittaa aseen latauskapasiteettia sisäministeriön asetuksen mukaisesti. Asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi sekä latauslaitteen kapasiteetin pysyvästä rajoittamisesta ja sen toiminnan pysyvästä estämisestä.

Luvanvaraisuus ei kuitenkaan koske lipasta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, ja jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946. 

-Metsästäjillä on jonkin verran Suomi-konepistoolien ja Emma-pikakiväärien lippaita, ja niitä voi edelleen säilyttää muistoesineinä, Partanen toteaa.

Lainmuutoksen myötä erityisen vaarallisten ampuma-aseiden luokka (niin sanottu A-luokka) myös laajeni. Tarkempi määrittely on esitelty poliisin tiedotteessa.