Vihreät, kuuluuko metsästyksen ääni vaaleissa?

Huhtikuun 14. päivänä kansa valitsee Suomelle uuden eduskunnan. Jahti-lehti kysyi miten eduskuntapuolueet aikovat ottaa metsästyksen huomioon politiikassaan. Kyselyyn vastasivat kaikki muut eduskuntaryhmät, paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

 

Vastaukset on julkaistu Jahti-lehdessä 1/2019.

 

 

 

Kysymykset

 

1. Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa?

2. Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa?

3. Pitäisikö suurpetojen metsästyksestä pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

4. Isossa osassa Euroopan maita metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa?

5. Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa?

 

 

 

Vihreiden vastaukset

Puoluesihteeri Lasse Miettinen

 

1. Haluamme lopettaa uhanalaisten suurpetojen kaatolupien myöntämisen. Lupia tulee kuitenkin antaa yksilöiden kaatamiseen, joista aiheutuu merkittävä turvallisuus- ja vahinkoriski. Petokorvauksissa tulee siirtyä kohti reviiriperusteisuutta ja panostaa vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Metsästysrikosten tutkintaan ja ennaltaehkäisyyn tulisi myös panostaa.

2. Metsästys on tärkeä osa hirvieläinkantojen säätelyä, sillä pienet suurpetokantamme eivät tähän riitä. Se tuo myös luontokokemuksia suurelle joukolle suomalaisia. Metsästys voi olla osa kestävää yhteiskuntaa, kun varmistetaan, että se on kestävää, uhanalaisia eläimiä ei pääsääntöisesti ammuta, eikä eläimelle tuoteta tarpeetonta tuskaa.

3. Suomalaiset suurpedot ovat kaikki uhanalaisia ja luontodirektiivin suojelemia. Tämä on perusteltua. Lajien uhanalaisuus ei rajoitu valtion rajojen sisälle vaan on yhteinen asia.

4. Metsästystä ei ole syytä sallia luonnonsuojelualueilla nykyistä enempää. Alueiden tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja koskemattomuutta sekä tarjota tärkeitä virkistyksen paikkoja.

5. Koulujen tärkeänä tehtävänä on opettaa arvostamaan luontoa ja sen monimuotoisuutta ja antaa oppilaille mahdollisuuksia luonnosta nauttimiseen. Tämä on hyvä pohja monenlaisiin luonnossa tapahtuviin toimintoihin, myös metsästysharrastukseen.

 

 

Muiden puolueiden vastaukset