Vasemmistoliitto, kuuluuko metsästyksen ääni vaaleissa?

Huhtikuun 14. päivänä kansa valitsee Suomelle uuden eduskunnan. Jahti-lehti kysyi miten eduskuntapuolueet aikovat ottaa metsästyksen huomioon politiikassaan. Kyselyyn vastasivat kaikki muut eduskuntaryhmät, paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

 

Vastaukset on julkaistu Jahti-lehdessä 1/2019.

 

 

 

Kysymykset

 

1. Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa?

2. Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa?

3. Pitäisikö suurpetojen metsästyksestä pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

4. Isossa osassa Euroopan maita metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa?

5. Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa?

 

 

 

Vasemmistoliiton vastaukset

Puoluesihteeri Joonas Leppänen

 

1. Metsästys ei ole erillisenä kohtana Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa. Haluamme estää laitonta tappamista ja kehittää petokorvausjärjestelmää suurpetojen suojelun turvaamiseksi. 

2. Metsästys on merkittävä kysymys osassa maata erityisesti virkistyksen ja luonnossa liikkumisen osalta. Haluamme edistää julkisten hankintojen kautta kotimaista lähiruokaa, kuten riistaa, joukkoruokailuissa.

3. Tämänhetkinen tilanne on hyvä. Luontodirektiivin tavoite on saavuttaa suotuisa suojelun taso, joten se rajoittaa suurpetojen metsästystä, koska karhu ja ilves ovat vaarantuneita, susi erittäin uhanalainen ja ahma äärimmäisen uhanalainen.

 4. Nykyinen tilanne on hyvä. Mikäli metsästyksestä on hyötyä suojelutavoitteille, voidaan metsästys sallia kansallispuistossa sen perustamisvaiheessa. Haitallisten vieraslajien metsästyksestä tulee päättää erikseen.

 5. Näin yksityiskohtaisia kysymyksiä ei tule kirjata opetussuunnitelmaan. Riistanhoitoa ja metsästystä voidaan käsitellä esimerkiksi osana ympäristöoppia.

 

 

Muiden puolueiden vastaukset