SDP, kuuluuko metsästyksen ääni vaaleissa?

Huhtikuun 14. päivänä kansa valitsee Suomelle uuden eduskunnan. Jahti-lehti kysyi miten eduskuntapuolueet aikovat ottaa metsästyksen huomioon politiikassaan. Kyselyyn vastasivat kaikki muut eduskuntaryhmät, paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

 

Vastaukset on julkaistu Jahti-lehdessä 1/2019.

 

 

 

Kysymykset

 

1. Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa?

2. Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa?

3. Pitäisikö suurpetojen metsästyksestä pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

4. Isossa osassa Euroopan maita metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa?

5. Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa?

 

 

 

Sosiaalidemokraattisen Puolueen vastaukset

Puolueen maa- ja metsätaloustyöryhmän puheenjohtaja Raimo Piirainen

 

1. Olemme huolissamme vieraslajien haittavaikutuksista ja esitämme niiden aktiivista poistamista. Suurpetojen tuotantoeläimille ja metsästyskoirille aiheuttamiin vahinkoihin sekä pelkoon lasten koulumatkojen turvallisuudesta pitää saada kansallinen ratkaisu. 

2. Metsästys on monipuolinen ja sosiaalinen harrastus. Metsästäjien toiminta tukee riistanhoitoa, ja he toimivat myös virka-apuna poliisille. Metsästysmatkailu tuo lisäarvoa harvaan asuttujen alueiden elinkeinoihin, myös Metsähallitus saa siitä tuloja. Pohjois-Suomessa paikallisten vapaa metsästysoikeus tulee säilyttää.

3.  Suurpetojen kannanhoitosuunnitelman toteutuksesta pitää saada päättää kansallisesti, ja Suomen tulee puheenjohtajakaudella ottaa asia toimintaohjelmaan. 

4. Metsästyskiellot saattavat kasvattaa pienpetojen määrää luonnon- ja soidensuojelualueilla, mikä heikentää muita eläinkantoja. Siksi voisi olla järkevää sallia metsästys paikallisille myös suojelualueilla. Metsästyksestä on sovittava yhteistyössä metsästäjä- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.

5. Kannatamme kaikkea riistanhoitotyöhön liittyvää valistusta.  

 

 

Muiden puolueiden vastaukset