Sininen tulevaisuus, kuuluuko metsästyksen ääni vaaleissa?

Huhtikuun 14. päivänä kansa valitsee Suomelle uuden eduskunnan. Jahti-lehti kysyi miten eduskuntapuolueet aikovat ottaa metsästyksen huomioon politiikassaan. Kyselyyn vastasivat kaikki muut eduskuntaryhmät, paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

 

Vastaukset on julkaistu Jahti-lehdessä 1/2019.

 

 

 

Kysymykset

 

1. Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa?

2. Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa?

3. Pitäisikö suurpetojen metsästyksestä pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

4. Isossa osassa Euroopan maita metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa?

5. Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa?

 

 

 

Sinisen tulevaisuuden vastaukset

Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Kari Kulmala

 

1. Metsästys on nostettu esille jo periaateohjelmassamme, ja työn alla olevassa maaseutuohjelmassa voidaan mennä sitäkin syvemmälle. Metsästys ja petopolitiikka ovat yksi teemoistamme hallitusneuvotteluissa. Haluamme turvata metsästyksen ja aseharrastuksen Suomessa. Järkevällä petopolitiikalla haluamme varmistaa niin ihmisten turvallisuuden kuin kantojen säilymisen elinvoimaisena.

2. Metsästys on tärkeä osa yhteiskuntaa. Se on perinteikäs harrastus, joka on samaan aikaan maaseutupolitiikkaa sekä linkki maanpuolustukseen. Metsästyksen ja metsästyskoirien toimintaedellytykset on turvattava.

3. Kansallista liikkumavaraa tulee olla enemmän. Jos suurpedot nähdään uhkana, siihen pitää pystyä puuttumaan helpommin kansallisesti. 

4. Metsästyksen tulee olla mahdollista luonnonsuojelualueilla, kun siitä ei aiheudu haittaa suojeltaville luontoarvoille. Uudessa Hossan kansallispuistossa paikallisilla on oikeus metsästää kotikunnassaan puiston alueella. Saatuja kokemuksia tulee seurata ja tulosten pohjalta harkita käytännön laajentamista.

5. Kouluissa voitaisiin esimerkiksi tarjota mahdollisuus suorittaa metsästäjätutkinto valinnaisesti. Jos rahoitus tulisi Suomen riistakeskuksen kautta, koulut eivät joutuisi itse hankkimaan lisäresursseja.

 

 

Muiden puolueiden vastaukset