Kristillisdemokraatit, kuuluuko metsästyksen ääni vaaleissa?

Huhtikuun 14. päivänä kansa valitsee Suomelle uuden eduskunnan. Jahti-lehti kysyi miten eduskuntapuolueet aikovat ottaa metsästyksen huomioon politiikassaan. Kyselyyn vastasivat kaikki muut eduskuntaryhmät, paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

 

Vastaukset on julkaistu Jahti-lehdessä 1/2019.

 

 

 

Kysymykset

 

1. Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa?

2. Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa?

3. Pitäisikö suurpetojen metsästyksestä pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

4. Isossa osassa Euroopan maita metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa?

5. Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa?

 

 

 

Kristillisdemokraattien vastaukset

Puheenjohtaja Sari Essayah

 

1. Metsästyksen on oltava kestävää. Elinympäristöjen hoito ja suojelu on tärkeää, jotta lajien uhanalaistuminen estetään. KD on ollut aloitteellinen hirvieläinten metsästyksessä käytettävien ajavien koirien säkäkorkeuden nostossa. Oikealla petopolitiikan huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta ja kannanhoidosta. Tämän ohella suhtaudumme vakavasti maaseudun asukkaiden huoleen turvallisuudestaan. Katsomme, että hallitusohjelmassa tulee turvata myös metsästäjien oikeudet.

2. Metsästys on tärkeä osa yhteiskuntaa, elinvoimaista maaseutua ja kulttuuria. Sitä ei pidä estää liian tiukalla sääntelyllä, ja on huolehdittava, että mahdollisimman monella on mahdollisuus päästä metsälle. Metsästäjät tekevät myös tärkeää riistanhoitotyötä.

3. Suurpetokantojen hoitoon tulee saada enemmän kansallista päätösvaltaa. Lisäksi vahinkoperusteista lupajärjestelmää ja poliisin myöntämiä lupia tulee käyttää joustavasti, kun ehdot täyttyvät.

4. On tärkeää, että luonnonsuojelualueiden luonnontilaisuus ja metsästyksen tarve märittelevät metsästyksen säätelyn asteen, ei mielikuvat tai kansainvälinen paine. Metsästysmahdollisuutemme ovat paremmat kuin vaikka Keski-Euroopassa, joten tarvetta laajemmalle muutokselle ei ole.

5. Riistanhoito ja metsästys olisi huomioitava ympäristöopin opiskelussa. Myös kaupunkilaislasten olisi hyvä saada tietoa metsästyksen ja riistanhoidon merkityksestä. Suhtaudumme myönteisesti koulujen ja metsästysseurojen yhteistyöhön, ja opetuksen tarjoajan niin päättäessä metsästäjätutkinnon voisi suorittaa valinnaisesti toisella asteella.

 

 

Muiden puolueiden vastaukset