Keskusta, kuuluuko metsästyksen ääni vaaleissa?

Huhtikuun 14. päivänä kansa valitsee Suomelle uuden eduskunnan. Jahti-lehti kysyi miten eduskuntapuolueet aikovat ottaa metsästyksen huomioon politiikassaan. Kyselyyn vastasivat kaikki muut eduskuntaryhmät, paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

 

Vastaukset on julkaistu Jahti-lehdessä 1/2019.

 

 

 

Kysymykset

 

1. Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa?

2. Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa?

3. Pitäisikö suurpetojen metsästyksestä pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

4. Isossa osassa Euroopan maita metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa?

5. Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa?

 

 

 

Keskustan vastaukset

Puolueen erätyöryhmän puheenjohtaja Mikko Kärnä

 

1. Olemme valmistelleet eräpoliittisen linjauksen, ja metsästys on huomioitu myös vaaliohjelmassamme. Olemme erämyönteinen puolue ja edistämme metsästäjän asiaa useilla sektoreilla metsästys- ja aselainsäädännöstä sivistys- ja ruokapolitiikkaan. Hallitusneuvotteluissa sovittavia asioita ovat esimerkiksi suurpetopolitiikan linja ja metsästyksen edellytysten turvaaminen. Tähän kuuluvat muun muassa joustavampi aselainsäädäntö, metsästyksen ja riistanhoidon asema suojelualueilla ja pohjoisen vapaan metsästysoikeuden turvaaminen.

 2. Metsästys on tärkeä osa yhteiskuntaa ja suomalaista kulttuuria. Haluamme kehittää lainsäädäntöä siten, että harrastuksen aloittamisen kynnys pysyy matalana ja harrastaminen on helppoa. On tärkeää, että harrastuksen pariin etsiytyy entistä enemmän nuoria, naisia ja kaupunkilaisia. Sen on pysyttävä koko kansan harrastuksena ja olemme valmiita osoittamaan tähän myös määrärahat.  

 3. Suurpetopolitiikan tulee olla kansallinen asia, ja edistämme sitä EU-tasolla. On ilahduttavaa, että näkemys alkaa saada yhä enemmän jalansijaa myös muissa jäsenvaltioissa. Lyhyen aikavälin tavoitteena edistämme joustavuutta luontodirektiivin tulkintaan ja liitteisiin. Haluamme myös mahdollistaa hyljetuotteiden rajoitetun kaupan hylkeenmetsästyksen tehostamiseksi.

 4. Suomessakin metsästys on sallittua paikkakuntalaisille monissa kansallispuistoissa ja tästä haluamme pitää kiinni. Tavoitteemme on, että uusilla suojelupäätöksillä ei heikennetä metsästäjien oikeuksia, ja metsästyksen tulisi olla lähtökohtaisesti mahdollista esimerkiksi Natura-verkostossa. Kaikilla suojelualueilla tulee olla mahdollisuus riistanhoitoon ja haitallisten vieraslajien metsästykseen. Vastavuoroisesti metsästäjien on voitava metsästää alueilla myös muuta riistaa.

5. Kannatamme eräkasvatuksen sisällyttämistä opetussuunnitelmaan. Metsästäjätutkinto tulisi myös voida suorittaa valinnaisesti 8. luokalla. Esitämme, että tulevalla hallituskaudella tästä järjestetään kokeilu kaikissa vapaan metsästysoikeuden kunnissa ja laajennetaan tämän jälkeen koko maahan. Olemme tällä kaudella puolittaneet alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksun ja pyrimme siihen, että maksu poistetaan kokonaan alle 18-vuotiailta. 

 

 

Muiden puolueiden vastaukset