Aselakiin rajoitus lipaskokoon

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksista ampuma-aselakiin. Lopulliseen lakiin päätyi pääasiassa EU:n asedirektiivin vaatimukset ja vain pieni osa ylimääräistä säädäntää.  

Metsästysaseiden omistajien osalta lipaskapasiteetti on itselataavan aseen metsästyskäytössä ollut rajoitettu metsästyslain ja luonto- sekä lintudirektiivien mukaisesti 2-3 patruunaan, mutta metsästäjä on voinut harjoitellessa käyttää minkä kokoista lipasta tahansa. Ampuma-aselain muutoksen myötä lipasrajoitteita koskevat vaatimukset kiristyivät, eikä metsästysperusteisella luvalla hallussa pidettävään aseeseen saa omistaa yli 10 patruunaa vetävää lipasta. 

Lupa itselataavaan pitkään aseeseen, jossa halutaan käyttää yli 10 patruunan lipasta, voidaan myöntää vain tietyillä maanpuolustus- ja urheilulajiperusteilla. Vastaavasti toimitaan lyhyen aseen kohdalla 20 patruunan ylittävin lippain. Yli 10 patruunan lippaan hallussapito luvatta johtaa aselupien menetykseen. 

Reserviläisharrastajien on mahdollista saada harrasteen mukaisiin aseisiin lippaineen lupia ja keräilijöiden historiallisesti arvokkaisiin aseisiin numeroiden stanssaamiselta voi välttyä. 

Aseiden omistajille päivämäärästä 12.6.2017 tuli merkittävä. Ennen tätä päivää saadut itselataavien luvat pysyvät ennallaan ja sen jälkeen saadut luvat menevät viisivuosittain tarkasteltavaksi. 

Aseiden pituusrajat muuttuivat yleiseurooppalaisiksi ja jo aiemmin metsästyslainkin tunnistamiksi. Kiväärin kokonaispituus on oltava vähintään 600 mm ja piipun pituus vähintään 300 mm. 

EU:n asedirektiivi tuli voimaan 13.6.2017. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa EU:n asedirektiiviin liittyvät kansalliset lakimuutokset lähiaikoina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.