Pentuehavaintojen väheneminen näkyi ilvesluvissa

Riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Lupien määrä lähes puolittui viime vuoteen verrattuna. Osassa maata taustalla on Tassu-havaintojen vähentyminen, osassa maata on saavutettu tavoiteltu kanta.

Viime vuosina kannanhoidollisella metsästyksellä on pyritty pysäyttämään ilveskannan kasvu. Nyt tavoitteeksi on asetettu kannan pitäminen vakaana. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat 205 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä putosi noin puoleen edellisvuodesta.

Kanta-arvio pohjautuu kirjattuihin havaintoihin

Kolmena edellisenä vuonna lupia myönnettiin runsaasti, koska kannan kasvua haluttiin rajoittaa. Nyt Luke arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 1 865–1 990 yli vuoden ikäistä ilvestä, ja tahtotila on pitää kanta vakaana.

Ilvespentueiden havaintoja oli 16 prosenttia vähemmän kuin edelliskaudella.

- Osassa Suomea ilveskantaa on metsästäjien havaintojenkin mukaan pienentynyt. Osassa maata taas havaintoja ei harmillista kyllä raportoida tai kirjata, kertoo Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Kaikki pentuehavainnot Tassu-järjestelmään

Kanta-arvio pohjautuu Tassu-suurpetohavaintojärjestelmän kirjauksien ja erillisten lumijälkilaskentojen pohjalta tehtyyn arvioon. Käytännössä vain Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla on suoritettu lumijälkilaskentoja, joten muuten arvio pohjautuu kokonaan Tassu-havaintoihin.

- Ilveksen yleistyessä myös jälkiin on totuttu, eikä havaintoja ilmoiteta yhtä ahkerasti kuin aiemmin. Kanta-arvio kuitenkin muodostuu näistä havainnoista. Erityisen tärkeitä ovat pentuehavainnot, on todella tärkeää viedä ne Tassu-järjestelmään määräaikaan mennessä. Näistä havainnoista syntyy taas seuraava kanta-arvio, Siitari muistuttaa.

Metsästyksen johtaja vaaditaan nyt myös ilvesjahdissa

Metsästyksen johtajaa on edellytetty tähän saakka vain hirven ja peuran metsästyksessä. Lainmuutoksen myötä nyt myös suden, karhun, ahman ja ilveksen poikkeusluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja ja tarvittava määrä varajohtajia. Lue lisää asiasta täältä.