Hanhenmetsästysaikoihin hieman muutoksia tälle kaudelle

Tänä vuonna hanhenmetsästysaikoihin on tullut hieman muutoksia. Metsästysasetuksen muutos mahdollistaa meri- ja kanadanhanhen metsästyksen pellolta 10.8 alkaen. Merihanhen osalta tämä on kuitenkin mahdollista ainoastaan rannikolla, sillä sisämaassa merihanhen metsästys on kokonaan kielletty. Muualla kuin pellolla merihanhen ja kanadanhanhen metsästys alkaa kuten ennenkin 20.8 klo 12.  Metsähanhen metsästys on edelleen sallittu ainoastaan Suomen kaakkoiskulman nimetyissä kunnissa 1.10–30.11.

Meri- ja kanadanhanhien kannat ovat runsaat erityisesti rannikkoseuduilla. Asetusmuutos mahdollistaa viljelyvahinkojen estämisen sekä samalla runsaiden hanhikantojen hyödyntämisen. Koska merihanhi on vasta levittäytymässä sisämaahan, on sen metsästys siellä kokonaan kiellettyä.

Tarkat tiedot hanhien metsästysajoista ja rajoituksista löydät Suomen riistakeskuksen sivuilta.