Elämyksellinen metsästyspäivä nuorille

Metsästystapahtumassa voi olla mukana useampi rotu tai vastaavasti voi keskittyä yhdellä rodulla metsästämiseen. Järjestäjä voi itse päättää osallistuuko nuoret metsästykseen vai seuraavatko he tapahtumaa. Tapahtumasta kannattaa ilmoittaa hyvissä ajoin alueen Metsästäjäliiton piirille ja kennelpiirille, ettei tule päällekkäisiä tapahtumia samalle paikkakunnalle. Myös  järjestelyt helpottuvat toteuttamalla päivä useamman toimijan yhteistyönä. Mikäli koirarotuja on useita, lajia voi vaihtaa kesken päivän, esim. aamulla metsästystä ajokoiralla ja iltapäivällä lintukoirilla.

Käytännön metsästystapahtuma onnistuu parhaiten, kun mukana on enintään 20 nuorta. Suositusikä on 15–25 vuotta. Metsästykseen osallistuvilla tulee olla voimassa oleva metsästyskortti, ja mikäli metsästysmuoto niin vaatii, myös voimassa oleva ampumakoe. Metsästykseen ampujana osallistuvilta 15 vuotta täyttäneeltä nuorilta edellytetään omaa aselupaa tai rinnakkaislupaa. Alle 15-vuotiaan ampujan tulee olla ohjaajan välittömässä valvonnassa.

Ilmoittautuminen

Tapahtumaan kannattaa tehdä ennakkoilmoittautuminen. Kerätkää sen yhteydessä ainakin seuraavat tiedot: nimi, ikä, puhelinnumero, sähköposti, huoltajan yhteystiedot alle 16 -vuotiaalta, metsästyskortti, (ampumakoe) sekä allergiat.

Kokoontumispaikaksi sopii esimerkiksi metsästysseuran maja. Osallistujille voidaan tarjota ruokailut tai ohjeistaa ottamaan omat eväät. ottamaan omat eväät. Tapahtumasta voi kerätä kohtuullisen osallistumismaksun, joka kattaa tapahtumisen järjestämiseen liittyviä kuluja, kuten ruokailut ja mahdolliset vierasmaksut. Suositus on 20–30 euroa osallistujaa kohti.

Ohjaajat

Metsästystapahtumaan on hyvä varata riittävästi ohjaajia. Vastuuohjaaja vastaa koko tapahtuman sujuvuudesta. Järjestämispaikalla on hyvä olla myös huoltohenkilöitä, joiden vastuulla ovat yleiset järjestelyt ja mahdollinen ruokahuolto. Lisäksi tarvitaan riittävä määrä ryhmänohjaajia ja koiranohjaajia.

Turvallisuus

Turvallisuus tulee huomioida hyvin ja turvallisuusohjeet tulee käydä hyvin läpi ennen maastoon lähtöä. Ohjeistakaa ottamaan mukaan huomiovärinen liivi ja lakki, vaikka metsästysmuodossa ei niitä vaadittaisikaan. Aseet ladataan vasta passipaikoilla tai ryhmänohjaajan ohjeistuksesta. Järjestäjien tulee tehdä oma turvallisuussuunnitelma ja sopia etukäteen, kuinka mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Paikallisille viranomaisille on myös hyvä ilmoittaa tapahtumasta hyvissä ajoin.

Metsästysjärjestelyt

Maastossa osallistujat kannattaa jakaa pienryhmiin (3–5 henkilöä), ja ryhmää kohti tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa, joista toinen vastaa koiran ohjaamisesta. Näin pystytään myös hallitsemaan mahdolliset ongelmatilanteet, kuten koiran siirtyminen vilkkaasti liikennöidylle tielle. Yhden ryhmänohjaajan tulee olla koko ajan osallistujien lähietäisyydelle. Ryhmänohjaaja vie osallistujat passipaikalle, ohjeistaa turvalliset ampumasuunnat ja jää passipaikalle tai passipaikkojen läheisyyteen.

Esimerkkiohjelma metsästystapahtumaan:

7.00 - 7.30 Kokoontuminen (aamupala)
7.30 Aloituspuheenvuoro, turvallisuusohjeet ja ryhmiin jako
8.00 Siirtyminen maastoon
8.30 - 15.00 Metsästystä ja sopivassa välissä nuotioeväät. Sekä vaihto metsästysmuotojen välillä, jos niitä on enemmän kuin yksi.
15.00 - Saaliin käsittely
17.00 Loppupuheenvuoro ja tapahtuman päättäminen