Naakka palaa pyydettävien lajien joukkoon 1.8. alkaen

Tuoreen lakimuutoksen myötä naakka palautui metsästyslain alaiseksi lajiksi. Pyynti tapahtuu metsästyslain ja -asetuksen rajaamissa puitteissa 1.8.2018 alkaen. Tavoitteena on vähentää naakkojen aiheuttamia ongelmia erityisesti maaseudulla.

Naakkakantamme on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Kannan kasvaessa myös vahingot ovat lisääntyneet. Naakat aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja, pesivät rakennusten savupiippuihin ja muihin syvennyksiin sekä sotkevat ulosteillaan parveutumisalueiden ympäristöä. Ulosteet aiheuttavat hygienia- ja tautiriskin.

Kuten muutkin rauhoittamattomat linnut naakka on rauhoitettu pesimäaikana. Pesimäaikaisesta rauhoitusajasta säädetään erikseen metsästysasetuksessa. Naakan osalta asetusta päivitetään ennen seuraavaa pesimiskautta.