Kuusipeura

Paino: 30–100 kg
Levinneisyys: Lähinnä Uusimaa; yksittäisiä havaintoja myös muualta Suomesta
Lisääntyminen: yleensä 1 vasa
Pyyntiajat: katso riistakeskuksen sivuilta 
Saalismäärät: katso RKTL:n sivuilta

Kuusipeura (Dama dama) tuotiin satoja vuosia sitten Vähä-Aasiasta Eurooppaan hienoksi riistaeläimeksi. Suomen ensimmäiset tuonnit tehtiin 1890-luvulla. Kaunis ulkomuoto, suuret sarvet, erinomainen liha, viihtyminen harvapuustoisilla nurmialueilla ja pieni koko yhdistettynä helppoon laumakäyttäytymiseen tekivät kuusipeurasta suositun puistokasvatin.

Elintavat ja lisääntyminen

Kuusipeuroja on istutettu 1800- ja 1900-luvun aikana muutamille alueille, mutta kaikkialla se ei ole menestynyt. Pääosa kannasta esiintyy Uudellamaalla Kytäjän kartanon ympäristössä. Myös Varsinais-Suomessa on pari pienempää populaatiota. Yksittäisiä harhailijoita on tavattu myös muualla.

Kannan menestyminen riippuu pitkälti talviruokinnasta, sillä ruohoja ja heiniä pääasiassa laiduntavana se ei pärjää talvella puun kuoriosilla ja taimilla. Toisaalta sulan aikaan kuusipeura on varsin monipuolinen ravinnonkäyttäjä ja kykenee hyödyntämään sellaisetkin nopeasti imeytyvät kasvien osat, joita esimerkiksi lehmä ei liiallisen kaasun kertymisen vuoksi voi turvallisesti laiduntaa.

Kuusipeura viihtyy parhaiten niittymäisillä metsäalueilla. Se hakee turvaa etupäässä laumastaan, joka kiima-aikaan koostuu koiraasta ja sen haaremista. Kiima-aika kestää syyskuulta jopa tammikuulle. Parittelun päätyttyä koiraat muodostavat omia pukkilaumojaan ja naaraat naaraiden ja myöhemmin myös niiden vasojen laumoja. Toukokuussa naaras synnyttää tavallisesti yhden vasan.

Metsästys

Kuusipeuroja metsästetään pyyntiluvalla lähinnä ruokintapaikoilta tai riistapelloilta kyttäämällä. Aseena voidaan käyttää kivääriä, haulikkoa täyteispatruunalla sekä metsästysjousta. Koska metsästettävä kanta ei pysy yllä ilman talviruokintaa, kannasta riistanhoidollisesti huolehtiminen ja kaadettavien yksilöiden valikoiminen on helppoa.

Koska lajin esiintyminen keskittyy vain muutamalle alueelle Suomessa, on myös metsästys hyvin paikallista. Saalismäärät ovat pudonneet 2010-luvulla samaa tahtia ilveskannan kasvun kanssa.