Metsästyksen edistäminen

Kuva: Sami Takarautio

Elinympäristöjen hoito

Metsästäjäliitto edistää kansainvälisten luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista Suomessa. Kosteikot ovat yksi maailman uhanalaisimpia biotooppeja. Metsästäjäliitto edesauttaa tärkeiden lintuvesialueiden hoitoa, uusien kosteikkojen perustamista ja niiden lajiston elinvoimaisuuden lisäämistä. Erityisesti taantuneiden vesilintulajien populaatiot halutaan elvyttää. Näihin toimiin tulisi suunnata selvästi nykyistä enemmän julkisia varoja. Myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä täytyy vahvistaa.

Peltoympäristöjemme monimuotoisuus on vähentynyt voimakkaasti. Tämä kehitys on käännettävä tehokkailla monimuotoisuustoimilla. Metsien osalta tilanne on hieman parempi, mutta myös metsien monimuotoisuudessa riittää kohennettavaa. 

 

Elinympäristöjen hoito >>

Luonnonsuojelualueet >>

Riistanhoito >>

Rauhoitetut lajit >>

Vieras- ja tulokaslajit >>

Metsästyskoirat >>

 


Tavoiteohjelma: 

Metsästyksen edistäminen >>

Yhteisöllisyys ja metsästysseuratoiminta >>

Vastuullinen ja osaava jäsenistö >>

Yhteiskunnallisuus >>

Lajikohtaiset ohjelmatavoitteet >>


Tulostettava versio tavoiteohjelmasta:
Metsästäjäliiton tavoiteohjelma 2019-2027 (pdf)