Turvallista hirvijahtia -opas

Turvallista hirvijahtia -opas

Lue turvallisen hirvijahdin ohjesäännöt, löydät täältä ohjeet sekä metsästäjälle että metsästyksen johtajalle.

 

Metsästäjän turvallisuusohjeet

Valmistautuminen ja käskynjako

 • Noudata aina metsästyksenjohtajan antamia ohjeita.
 • Jokainen vastaa viime kädessä itse tekemisistään tai tekemättä jättämisistään.
 • Ota mukaasi:

 - Lain mukaiset selvästi näkyvät oranssinpunaiset tai oranssit liivit tai takki sekä päähine (väriä väh. 2/3 vaatteen näkyvästä pinta-alasta)
 - Voimassa oleva metsästyskortti
 - Todistus suoritetusta ja voimassaolevasta ampumakokeesta
- Aseen hallussapitolupa

 

 • Kohdista aseesi käyttämillesi hirvilaillisille patruunoille ennakolta.
 • Riittävä määrä rataharjoittelua kuuluu jokaisen metsästäjän velvollisuuksiin. 

 

Passissa

 • Ase saa olla ladattuna vain passipaikalla.
 • Varmistu, että olet oikeassa passipaikassa.
 • Varmista heti aluksi näköhavainnolla naapuripassien sijainti.
 • Tee itsellesi selväksi, missä on tämän passipaikan turvallinen ampumasektori.
  • Turvallisella ampumasektorilla on riittävä vara viereisiin passimiehiin ja turvallinen tausta.
  • Paina mieleesi turvallisen ampumasektorin rajaavat maastomerkit.
 • Passista ei poistuta ilman metsästyksenjohtajan lupaa.
 • Jos saat kaadon, ilmoita heti metsästyksenjohtajalle mitä olet ampunut.
 • Kaadolle ei saa mennä ilman erillistä lupaa eikä ajometsästyksessä ennen ajon loppua.
 • Kaadon jälkeen tilanne on ”kuumin” → tarkista, että aseesi on lataamaton ja pyydä myös jahtitovereita tarkistamaan omansa.
 • Jos eläin ei kaadu näköetäisyydelle, niin ajon loputtua kokoonnutaan metsästyksen johtajan ilmoittamaan paikkaan ja eläimen jäljitys aloitetaan metsästyksen johtajan ohjeiden mukaan.

 

Ampuminen

 • Odota, että metsästyksen johtaja antaa ilmoituksen ajon alkamisesta tai ampumaluvasta.
 • Ampuminen on sallittua vain passipaikalla.
 • Ampuminen on sallittua vain ampumasektoreiden mukaiseen suuntaan.
 • Alaspäin suuntautuva laukaus – esimerkiksi jahtitornista tai -lavalta ammuttu – on aina turvallisin.
 • Huomioi mahdollisen koiran sijainti.
 • Ampumatta jättäminen ei koskaan ole häpeä.

 

Metsästyksen johtajan turvallisuusohjeet

Metsästyksen johtaja on lain mukaisesti vastuussa jahdin kulusta ja siitä, että toiminta tapahtuu turvallisesti. Noudata aina lain mukaisia velvoitteita. Niiden avulla varmistat turvallisuuden, ja toisaalta myös oman selustasi mikäli onnettomuus sattuu.

Jahdin aluksi

 • Käy aina jahtiaamun puhuttelussa läpi kaikki turvallisuuden ja jahdin
 • sujuvuuden kannalta keskeiset asiat.
  • Älä koskaan kuittaa ohjeita asenteella ”kyllähän jokainen nyt tämän tietää…”, selitys ei kelpaa, mikäli onnettomuus tapahtuu.
 • Pidä apunasi muistilistaa mainittavista asioista:
  • - Lain mukaiset varusteet
   - Siirtyminen passiin ja passista pois
   - Ase ladattuna vain passissa
   - Turvallinen ampumasektori
   - Ampumaluvan antaminen
   - Ammuttavat eläimet, niiden ikä, sukupuoli ja määrä
   - Toiminta riistalaukauksen jälkeen
   - Toiminta mahdollisessa haavakkotilanteessa
 • Varminta on jakaa kaikille ohjeet kirjallisina.
 • Muistuta, että jahdissa on aina oltava mukana lain mukaiset varusteet ja luvat.
 • Ohjeista oikeat passipaikat huolella.
 • Ohjeista huolella turvallisen ampumasektorin määrittäminen. Parasta on, jos passipaikka ja sektori voidaan näyttää kullekin passimiehelle paikan päällä.
 • Muistuta, että aseen tulee aina olla lataamattomana ja lukon auki, kun ollaan tulossa
 • passiin tai lähdössä passista.
 • Kerro, että johtajana annat luvan jahdin aloittamiseen, lopettamiseen ja passista poistumiseen.
 • On suositeltavaa antaa säännöksi ”vain yksi eläin per tilanne”, sillä samassa tilanteessa useamman riistalaukauksen hosuminen lisää vahinkojen riskiä.
 • Testatkaa, että kaikkien VHF-puhelimet toimivat. Kerro mikä on puhelinten oikea käyttötapa jahdin aikana.
 • Suosi aina passitornien käyttöä. Niitä käyttäen:
  • Luodin lentorata kohdistuu turvallisesti alaspäin.
  • Näkyvyys on hyvä.
  • Passipaikkojen sijainti on kaikille selvä.

 

Jahdin aikana

 • Anna selkeät luvat jahdin aloittamiseen, lopettamiseen ja muuhun toimintaan.
 •  Ampumatta jättäminen on myös aina hyväksyttävä vaihtoehto.

 

Kaadon jälkeen

 • Anna selkeät ohjeet passista poistumiselle ja muulle toiminnalle.
  • Aseet lataamattomiksi, kun passista poistutaan.
 • Mikäli eläin ei kaadu näköetäisyydelle, anna selkeät ohjeet ja kerro mihin kokoonnutaan ajon loputtua.
 • Haavakon jäljestysohjeiden antamisessa huomioitavaa:
  • Suunnittele passitukset mahdollisimman turvallisiksi, haavakon jäljestyksessä tilanteet voivat muuttua nopeasti.
  • Ohjeista jäljestäjiä pitämään erityistä huolta turvallisista ampumasektoreista.
  • Varmista yhteydenpito jäljestäjiin.
  • Huomioi muuttuvat olosuhteet, kuten pimeän tulo.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja
+358 504 064 836
Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 503 315 330
seuratoiminta, lakiasiat
Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 408 451 572