Metsästys on hyödyllinen harrastus

Kuva: Kimmo Pöri

Suomessa on yli 300 000 metsästyskortin lunastanutta. Väkilukuun suhteutettuna metsästäjien määrä on korkea muuhun Eurooppaan verrattuna. Erityisesti naismetsästäjien osuus on viime vuosina noussut.

Yhteiskuntaa hyödyttävä harrastus

Metsästyksellä on tärkeä merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen kautta ruokapöytiin saadaan vuosittain yli 10 miljoonaa kiloa puhdasta, kotimaista riistalihaa. Metsästys tarjoaa hyvää hyötyliikuntaa ja virkistäytymistä, mikä vähentää sairauskuluja. Metsästäjät parantavat myös liikenneturvallisuutta ja vähentävät taimikkotuhoja hirvieläinkantoja säätelemällä.

Suomalaiseen metsästykseen kuuluu myös vapaaehtoistyö. Metsästäjät tekevät riistanhoitotyötä esimerkiksi ruokkimalla riistaeläimiä ja parantamalla niiden elinympäristöjä. Metsästäjien antama apu riistalaskennoissa ja liikenteessä haavoittuneen suurriistan jäljityksessä on rahallisesti korvaamatonta.

Katkeamaton eräperinne

Metsästys on aina ollut Suomessa luonnollinen tapa hankkia puhdasta ravintoa ruokapöytään. Suomalainen metsästys perustuu edelleen rehtiin eränkäyntiin. Kotimainen metsästys on myös ihmisiä yhdistävää seuratoimintaa. Tämä ehkäisee syrjäytymistä etenkin syrjäseuduilla, jossa harrastusmahdollisuudet ovat vähäiset.