Metsästysjousi

Metsästysjousi

jousi
Jousi metsästysaseena soveltuu kaikelle riistalle. Suomessa sallittua jousiriistaa ovat kaikki pienriista ja hirveä pienempi sorkkariista (peurat, kauriit, villisika ja mufloni).

Jousesta säädetään metsästysasetuksen 20 §:ssä. Metsästysjousen on oltava käsin vireessä pidettävä, joita ovat pitkä-, vastakaari- ja taljajousi (jalka- eli varsijousi on kielletty). Lisäksi jousen vetojäykkyys tulee ylittää 180 N ampujan vetopituudella. Metsästettäessä nuolessa on oltava aina metsästyskärki.

Tyypillinen metsästysampumamatka jousella on 5-25 metriä, joskin oma ampumataito ja olosuhteet määrittävät enimmäismatkan. Jousimetsästyksen haaste on päästä hyvälle ampumaetäisyydelle riistaeläintä. Metsästys päättyy tavoitellulla etäisyydellä tapahtuvaan, ampumasuorituksena helppoon ja laukaukseen.

Käytetyimpiä jousimetsästystapoja ovat ylhäältä käsin kyttäys tai houkuttelu sekä hiivintä, eivätkä muutkaan tavat ole ollenkaan poissuljettuja. Metsästysvälineenä jousi soveltuu tavallisen metsästyksen lisäksi erityiskohteisiin äänettömyyden ja hyvin hallittavissa olevan lyhyen varoetäisyyden johdosta. Silti metsästysnuoli on tehokas koko lentonsa ajan ja yleensä se läpäisee täysin saaliin sen koosta riippumatta sekä johtaa yhtä nopeasti ja eettisesti kuolemaan kuin hirvikiväärin luoti.

Metsästyslaki ja -asetus säätelevät jousella metsästämistä. Ajantasaisen lainsäädännön löydät aina finlex.fi

Metsästysjousen perusteet

Klikkaa kuvaa nähdäksesi kuvan kokonaan.