Rauhoitettujen lajien vahinkokorvauksista

Rauhoitettujen lajien vahinkokorvauksista

Suojeltujen lajien aiheuttamista vahingoista annetuista korvauspäätöksistä päättämisen tulee Metsästäjäliiton mukaan olla sen tahon alaisuudessa, joka päättää myös kyseisten lajien poikkeusluvista ja suojelusta.

Liiton mielestä on selvää, että vahinkojen määrään tulisi olla lupa pyrkiä vaikuttamaan vähentävästi. Tämä saattaisi vähentää seuraavan vuoden vahinkoja ja korvaustarvetta. Koska suojeltujen lajien aiheuttamat vahingot ovat pääosin ennalta arvaamattomia, ei ennaltaehkäiseviä toimia tulisi ensimmäistä korvaushakemusta käsiteltäessä vaatia.