Lausunto maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti koskeviksi säännöksiksi

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti koskeviksi säännöksiksi

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti koskeviksi säännöksiksi

Esitykseen sisältyy lakiehdotus metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, jossa jatkettaisiin vuoden 2017 aikana suoritetusta ampumakokeesta annetun ampumakoetodistuksen voimassaoloa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Metsästyslain 21 §:n väliaikaista muuttamista koskevan lain voimassaolo kuitenkin päättyisi heinäkuun 2021 lopussa.

Metsästäjäliitto pitää piirejään asiasta kuultuaan metsästyslain 21 §:n väliaikaista muuttamista näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa varsin perusteltuna ja kannatettavana.

Liitto on samaa mieltä esitetystä näkemyksestä, jonka mukaan uusien metsästäjien kannalta on tärkeää, että ampumakoetoimintaa voidaan mahdollisesti jatkaa myös poikkeusolojen aikana erityisjärjestelyin. Tällöin on tärkeää varmistaa koronavirustilanteen johdosta annettujen säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattaminen.

Lue koko lausunto

Lausumispäivä