Lausunto luonnonsuojelulainsäädännön kehittämisestä rauhoitettujen lajien aiheuttamien vakavien vahinkojen estämiseksi ja korvaamiseksi

Lausunto luonnonsuojelulainsäädännön kehittämisestä rauhoitettujen lajien aiheuttamien vakavien vahinkojen estämiseksi ja korvaamiseksi

Lausunto luonnonsuojelulainsäädännön kehittämisestä rauhoitettujen lajien aiheuttamien vakavien vahinkojen estämiseksi ja korvaamiseksi.


Suomen Metsästäjäliiton esitys:

Metsästäjäliitto pitää valkoposkihanhitilanteeseen puuttumista jo nykylainsäädännöllä täysin mahdollisena, mikäli näitä mahdollisuuksia käytettäisiin. Kyse on Ympäristöministeriön halusta, ei lainsäädännöstä. Siksi liitto esittää, että valtio käyttää ohjausvaltaansa ja määrää Ympäristöministeriön ohjeistamaan ELY-keskusta myöntämään valkoposkihanhille pyyntilupia matalalla kynnyksellä ilman merkittävästi pyyntiä vesittäviä erityisehtoja. Niin sanottua suojametsästystä, eli vahinkojen syntymisen estämiseksi tai vähentämiseksi tähtäävää pyyntiä, on toteutettu Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa jo joitakin vuosia.
Metsästäjäliitto esittää, että suojametsästykselle määritellään selkeät pyyntiajat, jotta vahinkokohteilla voidaan toteuttaa suojametsästystä ilman erillisiä yksittäisiä raskaita luvanhakumenettelyitä, joiden käsittelyaikana vahingot lisääntyvät. Suojametsästystä tulisi voida harjoittaa myös keväällä Tanskan mallin mukaisesti, jolloin valtaosa vahingoista syntyy. Sama menettely sopii hyvin käytettäväksi yhtä lailla esimerkiksi merimetsolle vahinkokohteiden suojelemiseksi ja erityisesti makean veden alueilla lohikalakantojen säilyttämiseksi.

Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi on laajasti yritetty useita erilaisia hanhia vahingoittamattomia tapoja lähes tuloksetta, joten suojametsästyksen aloittamiselle on vankat perusteet.

Lintudirektiivin 9 artikla on tarkoitettu mahdollistamaan suojametsästystä juuri tällaisessa tilanteessa, jota viljelijät joutuvat Suomessa kokemaan.

Muuta asiaan liittyvää:
Metsästäjäliitto pitää tärkeänä ja eettisenä, että saalis hyödynnetään. Pyydetyn yksilön haaskaaminen kokonaisuudessaan hävittämällä (ensimmäinen syksyksi myönnetty poikkeuslupa) on vastoin selviä eettisiä periaatteita, joita metsästykseen kuuluu. Jos metsästäjän ei jostain perustellusta syystä haluta voivan hyödyntää saalista, tulee saaliista saatava liha voida lahjoittaa esimerkiksi kunnalle kunnan ruokapalveluihin. Lihan hyödyntämisestä huolimatta hanhi voidaan jättää lisäksi pelokkeeksi pellolle. Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa liha hyödynnetään. Nyt myönnetyissä poikkeusluvissa velvoitetaan haaskaamaan liha se hautamaalla: Tämä on omaa Suomessa syntynyttä päätöksentekoa.

Lue koko lausunto
 

Lausumispäivä