Hakekaa rahaa sopivaan hankkeeseen

 

Metsästäjäliitto aloitti rahankeräyksen elokuussa 2014 saatekirjeen ja tilisiirtolomakkeen avulla. Ne jaettiin Jahti-lehden mukana liiton jäsenille. Keräys lähti hyvin käyntiin ja on ollut ilo seurata, kuinka sydämellisesti metsästäjät ovat olleet mukana. Liitto aikoo jatkaa hyvin käynnistynyttä keräystä ja on näin mukana mahdollistamassa hyviä hankkeita eri puolille Suomea.

Metsästäjäliiton jäsenseurat voivat hakea liitolta rahaa riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin sekä nuorisotyöhön liittyviin hankkeisiin.

Rahankeräys käynnistettiin liiton varainhankintastrategian pohjalta liittohallituksen päätöksellä ja liitto tulee noudattamaan kaikessa keräykseen liittyvässä toiminnassa rahankeräyslain (255/2006) ja rahankeräysasetuksen (503/2006) säädöksiä. Lupa ensimmäisessä keräyksessä on POL - 2014 – 5557.

Uusi ja voimassaoleva lupa POL-2015-4124 myönnettiin 10.6.2015. Se on voimassa 1.7.2015–30.6.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään nuoriso- ja riistanhoitotyöhön, ampumarataverkoston ylläpitämiseen sekä riistaeläinten suojelu- ja siirtoistutustyön tukemiseen.

Uutena kohteena on siis metsästysampumaharrastustoiminnan tukeminen ampumaratahankkeineen (ampumaratojen kunnostus) ja siten ampurataverkoston ylläpitäminen.

Lue lisää keräyskohteista.