BirdLife ja Metsästäjäliitto: malttia vesilintujen metsästykseen

Sorsalintujen metsästys alkaa sunnuntaina 20.8. kello 12. Kauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat hyvistä metsästystavoista ja suosittelevat välttämään uhanalaisten riistasorsien metsästystä.

Järjestöt suosittelevat, että metsästys kohdistettaisiin lajeihin, joiden kannankehitys on pitkällä aikavälillä suotuisa. Näitä ovat tärkeimmät riistasorsamme, sinisorsa, telkkä ja tavi.

– Seurantojen mukaan monen uhanalaisen vesilintulajin kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla. Niiden metsästystä pitää välttää, sillä metsästyskuolleisuuteen on helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Ammuttava lintu on aina tunnistettava ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla tarkoittaa alle 30 metriä. Noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa.

– Toivomme, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen riistalaukausta, sanoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

Kestävään metsästykseen kuuluu riistan elinympäristöistä huolehtiminen. Metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöt voivat tehdä yhdessä työtä esimerkiksi lintukosteikkojen perustamiseksi ja kunnostamiseksi.

– Esimerkki hyvästä yhteistyöstä on Sammalistonsuon kosteikko Riihimäellä, Salonen jatkaa. Hän suosittelee metsästäjiä yhteistyöhön lintuharrastajien kanssa. Molemmat voivat oppia toisiltaan, kun henki on hyvä.

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi ja metsähanhi, haapana, isokoskelo sekä haahka vaarantuneiksi. Alli on silmälläpidettävä laji.

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on 160 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa.

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on yli 18 000 jäsentä ja tukijaa.